שנאפסים

ארטיק - Artik
מלון - Melon
אפרסק - Peach
תפוח - Apple
פסיפלורה - Passiflora
תות - Strawberry
קרמל - caramel
לימון - Lemon