קוניאק וברנדי

הנסי - Hennessy VS
רמי מרטין - Remy Martin VS
קוורזייה - Courvoisier VS
ברנדי סולרה - Brandy solera
ברנדי בארדינט - Brandi Brandt
ברנדי מרקיז - Brandy Marquis