רום וג'ין

קשאסה 51 - 51 Cachaca
ג'ין גורדון - Gordon's Gin
ג'ין ביפטר - Beefeater Gin
רום בקרדי גולד - Gold Rum Bacardi
רום בקרדי לבן - White Rum Bacardi
נגריטה - Negrita
בומביי - Bombay